Day 6

Day 6: Buttocks & Inner thighs


Ek demonstreer vir julle my gunsteling boud-oefening. Ons gaan nét op die boude en binnebene fokus. As daar ván julle is wat hier en daar bietjie lyf weggesteek het die week, moenie sê jy gaan Maandag weer begin nie. Nee…!!! Staan sommer nóú op van die rusbank en doen hierdie twee oefeninge! Buiten dat dit jou boudjies en binnebene mooi sal opknap, verhoog spieroefeninge ook ‘n mens se spierselle in jou liggaam. Spiere is metabolies aktief, dit verbrand vet. Dus hoe meer spierselle jy het hoe meer vet sal jou liggaam verbrand. Só kan jy dus jou liggaam van ‘n vetstoorder na ‘n vetverbrander verander. Die twee oefeninge wat ek demonstreer hoef nie direk na mekaar gedoen te word nie. Jy kan elkeen vandag afsonderlik deur die loop van die dag ook doen as jy wil.

1)Buttocks


Description of exercises:

1)Buttocks
Touch across:Raak oorkruis: This is a very effective exercise to firm up the buttocks. Hold two weights. Step from left to right and touch the weights in a criss-cross manner, first your right hand in front of the left foot while lifting the right leg backwards, then with your left hand in front of your right foot. Do not come upright. Keep your back straightHou jou rug plat as if you are balancing a cup on it.asof jy ’n koppie daarop balanseer. B = do not use any weights.moenie gewiggies vashou nie. M =use 1 kg weights. A = use 1,5 of 2 kg weightshou 1,5 of 2 kg gewigte vas.

Raak oorkruis links en regs vir die aantal sekondes soos uiteengesit in die program hier onder. Rus 20 sekondes tussen stelle.

B = 3 sets of 20 seconds

I = 3 sets of 40 seconds

A = 3 sets of 60 seconds

2) Inner thighs


Description of Exercises:

2)Inner thighs: Lay on your back with legs staight up and feet together. Place your hands underneath your buttocks, this will lift your buttocks from the floor. This will keep the lower back on the ground. Open your legs wide. Return back to the starting position.

B = Do 3 sets of 15

I = Do 20, then pulse for 20 counts. x 3  Sets

G = Do 30, then pulse for 30 counts. x 3 Sets